Vår vårdfilosofie innebär att efter en fullständig undersökning, som inkluderar alla aspekter av din mun och röntgen, så gör vi en behandlingsplan.

Vid all vård beaktar vi Hälsa, Funktion, Estetik och dina egna Önskemål,  allt enligt vetenskap och beprövade metoder.

Vi jobbar med det senaste inom såväl material som metoder. Då vi arbetar inom alla specilaiteter kan vi erbjuda en fullständig behandling här i vår klinik för Bettfunktion, Tandlossning, Impantat, Ortodonti och Bettrekonstruktion. Allt med beaktande av Estetik.  

Vi har lång erfarenhet av implantatbehandling, tandreglering för barn och vuxna, även med osynliga tandställningar.